• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۴ بهمن ۱۳۹۴
هشدار غنی در «کنفرانس امنیتی مونیخ» در مورد داعش محمد اشرف غنی در پنجاه و دومین «کنفرانس امنیتی مونیخ»، گفت: در دوره قبل این کنفرانس در مورد خطرات داعش هشدار داده بودم.