• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۵ بهمن ۱۳۹۴
«به باغی که چون صبح، خندیده بودم» با صدای «حیدر سلیم» تصنیف «به باغی که چون صبح، خندیده بودم» با صدای «حیدر سلیم» خواننده محبوب افغانستانی، بسیار شنیدنی است.