• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۵ بهمن ۱۳۹۴
اتحادیه داروسازان: چرا دولت از داروسازی حمایت نمی‌کند اتحادیه داروسازان افغانستان از عدم حمایت دولت از داروسازی در این کشور انتقاد کرد.