• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۶ بهمن ۱۳۹۴
«سرزمین مادری» با صدای «زوبین انوری» تصنیف زیبای «سرزمین مادری» با صدای «زوبین انوری» خواننده جوان و مردمی افغانستان، بسیار شنیدنی است.