• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۹ اسفند ۱۳۹۴
افزایش 21 درصدی صادرات میوه تازه و خشک به علت افزایش فرآورده‌های کشاورزی، صادرات میوه تازه و خشک افزایش 21 درصدی را تجربه کرد.