• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۰ اسفند ۱۳۹۴
«در آن نفس» با صدای «عارف جعفری» تصنیف «در آن نفس» با صدای «عارف جعفری» خواننده محبوب و خوش‌صدای افغانستان، بسیار شنیدنی است.