• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۰ اسفند ۱۳۹۴
نقاشی صلح بر دیوارهای کابل جمعی از فعالان مدنی افغانستان با همراهی اتحادیه جوانان کشورشان با هدف انتقال پیام صلح به مخالفان دولت برخی از دیوارهای کابل را نقاشی کردند.