• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۲ اسفند ۱۳۹۴
ووشوکار مهاجر افغانستانی در ایران را بشناسید «سید امین حسینی» ووشوکار مهاجر افغانستانی مقیم اصفهان است.