• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۶ اسفند ۱۳۹۴
نمایشگاه «مرادخانی کابل» در واشنگتن نمایشگاه «مرادخانی کابل» در واشنگتن با هدف اشاعه و معرفی فرهنگ افغانستان با به نمایش گذاشتن ده‌ها اثر باستانی و فرهنگی این کشور، برگزار شد.