• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۶ اسفند ۱۳۹۴
افزایش نگرانی‌ها از وضعیت محیط زیست افغانستان پژوهشگران معتقدند وضعیت محیط زیست افغانستان نگران کننده است و اگر دولت به این موضوع رسیدگی نکند، شهروندان افغانستان در آینده با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهند بود.