• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۷ اسفند ۱۳۹۴
«بیکس شهیدم، خون هم ندارم» با صدای استاد سرآهنگ تصنیف زیبای «بیکس شهیدم خون هم ندارم» با صدای «محمد حسین سرآهنگ» استاد مسلم موسیقی افغانستان، بسیار شنیدنی است.