• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۸ اسفند ۱۳۹۴
غنی در دانشگاه دفاع ملی مارشال فهیم غنی در مراسم فارغ‌التحصیلی بیش از 500 افسر از دانشگاه دفاع ملی مارشال فهیم، سال ۱۳۹۴ را سال بقای افغانستان خواند.