• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۸ اسفند ۱۳۹۴
آوای «سرود زن افغانستان» در روز جهانی زن آوای «سرود زن افغانستان» در 8 مارس، روز جهانی زن توسط انستیتو ملی موسیقی افغانستان و با رهبری ارکستر «زهره» در افغانستان رونمایی شد.