• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۹ اسفند ۱۳۹۴
لحظه تحویل سال در افغانستان چگونه است؟ نوروز در افغانستان همه ساله با شکوه بسیار زیادی برگزار می‌شود.