• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۴ فروردین ۱۳۹۵
علت تأخیر در نتایج کنکور اعلام شد مسئولین اعمال برخی تغییرات در کنکور امسال را علت تأخیر در اعلام نتایج این آزمون را عنوان کردند.