• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۵ فروردین ۱۳۹۵
نمایشگاه فرهنگ و ارتباطات در هرات در نمایشگاه فرهنگ و ارتباطات در هرات بیش از 200 وسیله ارتباطی با قدمت بیش از 100 سال، به نمایش در آمده است.