• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۶ فروردین ۱۳۹۵
سال 95؛ افغانستان بدون خشکسالی مسئولین افغانستانی با توجه به بارندگی‌های اخیر اظهار امیدواری کردند که این کشور امسال خشکسالی نخواهد داشت.