• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۶ فروردین ۱۳۹۵
لحظه انفجار تانکر سوخت در مصر در این ویدئو شاهد انفجار تانکر سوخت پس از واژگونی در بندر اسکندریه مصر خواهید بود.