• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۷ فروردین ۱۳۹۵
مشکل شناسنامه‌های الکترنیکی حل شد مشکل شناسنامه‌های الکترنیکی افغانستان حل و در آینده نزدیک توزیع آنها از سر گرفته خواهد شد.