• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۷ فروردین ۱۳۹۵
ساخت جاده در افغانستان با هزینه بالا و کیفیت پائین هزینه ساخت جاده در افغانستان 2 برابر هزینه ساخت جاده در سایر کشورها است، جاده‌های ساخته شده نیز با کیفیت پائین احداث شده‌اند.