• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۷ فروردین ۱۳۹۵
یک قو در منچستر ایجاد ترافیک کرد! یک قو باعث ترافیک سنگین در منچستر انگلیس شد.