• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۸ فروردین ۱۳۹۵
بحران مهاجرت و فراخوان وزیران خارجه و مهاجرت به مجلس بحران مهاجرت باعث شد تا امروز وزیران خارجه، مهاجرت و معاون وزارت افغانستان برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در مجلس حضور پیدا کنند.