• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۹ فروردین ۱۳۹۵
شکار انتحاری داعشی با اسلحه ایرانی طوفان در فیلم پیش رو شکار انتحاری داعشی با اسلحه ایرانی طوفان را می‌بینیم.