• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
راننده زن سعودی حادثه آفرید حرکات نمایشی یک راننده زن سعودی، حادثه‌آفرین شد.