• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
پاسخ امام جمعه خیرآباد به شایعات مربوط به قتل ستایش امام جمعه خیرآباد ورامین در خصوص ماجرای قتل ستایش دختر 6 ساله افغانستانی توضیحاتی ارائه کرد.