• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
غش کردن مجری زن در برنامه زنده تلویزیون مجری یک شبکه لبنان حین اجرای برنامه زنده از حال رفت و غش کرد.