• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
پدر شهید افغانستانی: فرزندم عاشق شد و به سوریه رفت «سید منور حسینی» پدر شهید افغانستانی مدافع حرم گفت: پسر من عاشق دفاع از حرم بی‌بی زینب(س) بود. زمانی که پیکر وی را آوردند، خودم با لباس سفید، پسرم را به خاک سپردم، اینکه بخاطر پول و کسب مدرک به سوریه رفته، حرف مفت بی بی سی است.