• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
گلی دیدنی با شوتی مهلک و سرکش یکی از بازیکنان فوتبال با شوتی سرکش گلی زیبا و دیدنی را به ثمر رساند.