• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
انتقاد از تعطیلی دفتر نمایندگی افغانستان در یونسکو تعطیلی دفتر نمایندگی افغانستان در یونسکو توسط حکومت به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌ها، انتقاداتی را درپی داشته است.