• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
گل قیچی برگردان از فاصله 25 متری «خاومی گومز» بازیکن شیلیایی که در لیگ دسته سوم اسپانیا بازی می‌کند، گلی دیدنی را با قیچی برگردان از فاصله 25 متری وارد دروازه حریف کرد.