• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
حضور نیروهای آمریکایی در خاک سوریه نیروهای آمریکایی در منطقه الشدادی در خاک سوریه که محل درگیری کردها با داعش است، حضور پیدا کردند.