• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
ماهیگیر بدشانش تمساح نصیبش شد! ماهیگیر بدشانس آمریکایی به جای گرفتن ماهی تمساح نصیبش شد.