• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
صدای عجیب در کاخ سفید هنگام کنفرانس مطبوعاتی در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید صدایی عجیب باعث خنده حضار شد.