• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
تلاش برای نجات نهنگ‌های گیر افتاده در ساحل ارتش و نیروهای محیط‌ بان مکزیک به کمک 27 نهنگ که در سواحل کم عمق مکزیک گیر افتاده بودند رفته و تنها موفق به نجات 3 نهنگ شدند.