• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
آتش گرفتن اتوبوس به‌دلیل اتصال برق یک اتوبوس شهری به خاطر اتصال در خطوط برق دچار آتش‌سوزی شد.