• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
«شب شد» با صدای «اجمل امید» تصنیف «شب شد» با صدای «اجمل امید» خواننده جوان افغانستانی، بسیار شنیدنی است.