• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱ خرداد ۱۳۹۵
در نشست وزیران خارجی ناتو درباره افغانستان چه گذشت؟ در نشست 2 روزه وزیران خارجی ناتو درباره افغانستان بر نیاز نیروهای امنیت ملی افغانستان به کمک‌های جهانی تأکید شد.