• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۳ خرداد ۱۳۹۵
اظهارات مقامات ارشد افغانستان درباره مرگ «ملا منصور» مقامات ارشد افغانستان درباره مرگ ملا منصور اظهارات متفاوتی داشتند که مهمترین آن اعلام قطعیت 95 درصدی از مرگ وی بوده است.