• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۲ خرداد ۱۳۹۵
انتخابات پارلمان افغانستان به کجا رسید؟ گزارش‌ها حاکی از این است که طرح قانون انتخابات توسط 13 کمیسیون مجلس افغانستان رد شده است؛ بر همین اساس برگزاری انتخابات در سال جاری بعید به نظر می‌رسد.