• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۴ خرداد ۱۳۹۵
«امام قبیله» با صدای «عبدالرحیم جعفری» سروده «محمد کاظم کاظمی» در سوگ حضرت امام (ره) با صدای «عبدالرحیم جعفری» بسیار شنیدنی است.