• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۵ خرداد ۱۳۹۵
سد دوستی افغانستان و هند افتتاح شد مقامات هند و افغانستان سد و نیروگاه برق‌آبی «سلما» در «هرات» را افتتاح کردند.