• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۶ خرداد ۱۳۹۵
دیدار ۱۳ سال پیش «محمدعلی کلی» با ورزشکاران افغانستان «محمدعلی کلی» قهرمان بوکس سنگین وزن جهان در سال 2003 به کابل رفت تا با ورزشکاران بوکس افغانستانی دیدار کند.