• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۷ خرداد ۱۳۹۵
«ای خدای مهربان» با صدای «همایون و هارون» تصنیف «ای خدای مهربان» با صدای «همایون و هارون» خوانندگان جوان و آینده‌دار افغانستانی، بسیار شنیدنی است.