• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۷ خرداد ۱۳۹۵
بازدید ۱۴ سال پیش «محمدعلی کلی» از یک کلوپ بوکس در کابل «محمد علی کلی» بوکسور مشهور جهان که در سن 74 سالگی درگذشت، در سال 2002 به کابل آمده و از یک کلوپ ورزشی بوکس بازدید کرده بود.