• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۷ خرداد ۱۳۹۵
عبدالله در نشست بزرگداشت روز جهانی محیط زیست رئیس اجرایی افغانستان در نشست بزرگداشت روز جهانی محیط زیست، جنگ، بلایای طبیعی و قطع درختان را از مهم‌ترین عوامل تخریب جنگل‌های افغانستان دانست.