• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۳ تیر ۱۳۹۵
لطفا پشت لودر عکس یادگاری نگیرید! مسئولان شهرداری در چیانگ در حال گرفتن عکس پشت یک لودر هستند که ناگهان راننده لودر آقای شهردار را زیر می‌گیرد!