• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۵ تیر ۱۳۹۵
کهنه زری کو با صدای فرهاد دریا تصنیف زیبای کهنه زری کو به معنی کهنه را به زر یا به نو تبدیل کن با صدای فرهاد دریا برگرفته شده از فرهنگ بومی افغانستان است.