• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۵ تیر ۱۳۹۵
اعترافات عناصر داعشی دستگیر شده در تهران مستند در عمق ناکامی با موضوع اعترافات تکفیری‌های دستگیر شده در تهران است که به رصد، دستگیری و اعترافات عناصر داعش می‌پردازد.