• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۶ تیر ۱۳۹۵
پناهنده غیرقانونی در چمدان مخفی شد! شخصی که با مخفی شدن در چمدان قصد مهاجرت غیر قانونی به انگلیس داشت، توسط پلیس دستگیر شد.