• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۶ تیر ۱۳۹۵
شاهکارهای دیدنی و خنده‌دار مردم لحظات طنزی که ممکن است در زندگی هر کسی اتفاق بیافتد، در ویدیو پیش رو تقدیم می‌شود.